תקנון האתר

ח.פ.: 511967333
כתובת: רחוב אביחיל, כפר ידידיה
דוא”ל: damir.i@012.net.il
טלפון: 09-8332877

כללי
ברוכים הבאים לאתר המכירות של חברת דמירימקס בע”מ (“האתר” ו-“דמיר“, בהתאמה), המשמש כחנות מקוונת למכירת מוצרי ריהוט מגוונים לבית ולמשרד, לרבות שלל רהיטים להרכבה עצמית, במחירים אטרקטיביים.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
השימוש והרכישה דרך האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן, המהווים הסכם מחייב בינך לבין דמיר ו/או מי מטעמה. המשתמש באתר, בעצם כניסתו לאתר, בגלישה והשימוש בו, מצהיר כי הוא מודע לכל תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומביע את הסכמתו לתנאים כאמור. מובהר, כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד דמיר ו/או מי מטעמה, או כנגד כל צד שלישי, למעט טענות הקשורות בהפרת תקנון זה במישרין.
באתר רשאים לבצע הזמנות ו/או רכישות אך ורק בני 18 ומעלה, אשר יש להם כתובת דואר אלקטרוני באינטרנט, שהינם בעלי כתובת מגורים ואשר ברשותם כרטיס אשראי בר תוקף.
דמיר לא תהא אחראית בכל צורה להרכבתם של מוצרים אשר נרכשו באתר, ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו בלבד.
דמיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את התנאים המפורטים בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש עם פרסומו באתר.

המכירות באתר
רכישת מוצר המפורסם באתר תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור לעסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה. במידה שעסקה לא אושרה כאמור, יקבל המשתמש הודעה כדי שיפעל להסדרת האישור להשלמת העסקה.
מניין ימי האספקה יחל מיום אישור העסקה כאמור. במידה שאישור כאמור לא יתקבל עד תום 4 ימים ממועד ההודעה על אי אישור העסקה, אזי דמיר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בהרשמתו לאתר, מאשר המשתמש ו/או הלקוח, מבצע הפעולה באתר, להיכלל ברשימת הלקוחות הנמנים על תפוצת הדיוור הישיר של דמיר, והוא מאשר לדמיר לשלוח אליו דואר, לרבות עם מסר שיווקי.
דמיר רשאית למנוע ממשתמש באתר את האפשרות לבצע הזמנה באתר בכל מקרה של חשד לשימוש האתר למטרה פלילית ו/או באופן רשלני.

אספקת המוצרים
בכפוף לתשלום מלא עבור המוצרים ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו/או חברת הסליקה בדבר תקינות העסקה, תעשה דמיר כמיטב יכולתה כדי לספק את המוצרים בתוך 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (אלא אם סוכם אחרת בכתב בין דמיר לבין הלקוח).
יודגש, כי למניין ימי האספקה ייחשבו ימי עסקים בלבד, אשר בכללם לא נמנים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחול המועד. אם, מכל סיבה שהיא, לא יוכל הלקוח לקבל את המוצרים במועד שתואם עימו, תידחה האספקה והלקוח לא יוכל לטעון שהמוצרים לא סופקו לו במועד כאמור.

דמיר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לעיכובים ו/או איחורים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות במקרים של שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, במערכות הטלפונים, במערכות תקשורת ו/או בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), עיכובים שייגרמו על-ידי צד שלישי, לרבות חברת המשלוחים, ספקים של שירותים ו/או סחורות הדרושים לצורך אספקת ו/או הובלת המוצרים וכן אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית דמיר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה.
במידה ובעת ביצוע ההזמנה, יימסור הלקוח פרטים שגויים, דמיר לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הלקוח בזמן (אם בכלל). במקרה שהמוצרים יחזרו אל דמיר עקב מסירת פרטים שגויים על-ידי הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

למשלוח מוצרים ליישובי הערבה והנגב (למעט באר שבע), אילת, ישובי ים המלח, יישובי הבקעה ויישובים הנמצאים מעבר לקו הירוק, תחול תוספת תשלום בסך 50 ₪. במקרה של בניין ללא מעלית, בהעמסה ידנית לקומה מעל הקומה השלישית בבניין, תחול תוספת תשלום בסך 20 ₪ לקומה, למוצרים שמשקלם (ביחד עם מוצרים אחרים, או לחוד) מעל 20 ק”ג.
איסוף עצמי של המוצרים יתאפשר אך ורק בתיאום מראש עם צוות דמיר, בימי ושעות הפעילות של החברה.

ביטול עסקה
במידה ובחר לקוח לבטל עסקה לרכישת מוצר, אזי דמיר תהיה רשאית, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, לגבות מהלקוח, ולנכות מסכום ההחזר/זיכוי הכספי, דמי ביטול בשיעור של עד 5 אחוזים ממחיר המוצר, או מאה שקלים, לפי הנמוך מבין השניים. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, דמיר תהיה רשאית לגבות מהלקוח, ולנכות מסכום ההחזר/זיכוי הכספי, את דמי המשלוח, במידה שהמוצר נשוא העסקה יצא מאת דמיר אל הלקוח בטרם הלקוח הודיע על ביטול העסקה (גם אם הלקוח טרם קיבל את המוצר בפועל). במידה שהלקוח שילם באמצעות כרטיס אשראי, דמיר תהיה רשאית לגבות מהלקוח, ולנכות מסכום ההחזר/זיכוי הכספי, את עלויות ו/או עמלות חברת הסליקה ו/או כרטיסי האשראי.

הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר בפועל, זאת בכפוף להוראות כל דין ובכפוף לכך שהמוצר שלם וללא כל פגם, ארוז באריזתו המקורית ושלא נעשה במוצר כל שימוש.
ביטול עסקה יעשה על-ידי פניית הלקוח, בכתב, לשירות הלקוחות של דמיר, באמצעות משלוח פקס למס’ 09-8829278, או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דוא”ל damir.i@012.net.il, תוך ציון סיבת הביטול. בכל מקרה, על הלקוח להודיע טלפונית לצוות דמיר על הביטול.
במידה שנמצא כי לקוח זכאי לבטל את העסקה, בהתאם לבירור שתערוך דמיר, יחזיר הלקוח את המוצר למשרדי דמיר, על חשבון הלקוח, זאת בתיאום מראש עם צוות דמיר. רק לאחר החזרת המוצר לידי דמיר, שלם וללא פגם, ארוז באריזתו המקורית ושלא נעשה במוצר כל שימוש, יקבל הלקוח החזר/זיכוי כספי כאמור לעיל.
במידה ולאחר ביצוע רכישה של מוצר, יתברר לדמיר כי המוצר אזל, דמיר תהא רשאית לבטל את העסקה ולהחזיר ללקוח את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה.
דמיר תהא זכאית לבטל הזמנה בכל עת ומכל סיבה (לרבות במידה שנפלה טעות קולמוס במחיר ו/או בתיאור המוצר), ובלבד שעם ביטול ההזמנה, תחזיר דמיר למזמין את מלוא כספו.

הגבלת אחריות
אחריות דמיר מוגבלת לתקינות המוצרים ושלמותם עם פתיחת האריזה על-ידי הלקוח.
התכנים באתר, לרבות התמונות המוצגות בו, הינם להמחשה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את דמיר בכל צורה. למען הסר ספק מובהר, כי תכנים כאמור עשוים לכלול אי דיוקים ו/או להיות שונים מן הריהוט ו/או המוצרים כפי שהם בפועל, לרבות בקשר עם מידות המוצרים ו/או צבעם. דמיר אינה אחראית לתוכנם, שלמותם ו/או דיוקם של התכנים הכלולים באתר.
דמיר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתוכנם של קישוריות המופעות באתר, לרבות תוכנם ו/או המידע המתפרסם באתרים אליהן מפנות קישוריות.

דמיר אינה מציגה מצג מחייב לגבי התאמת וזמינות המוצרים למטרות המשתמש ואינה מתחייבת למועדי אספקה ו/או זמינות של מוצרים המופיעים באתר. למען הסר ספק, מובהר כי דמיר אינה מתחייבת כי מוצר יהיה זמין אצל דמיר בזמן הפרסום ו/או בכל עת לאחר מכן. דמיר מסירה מעצמה כל אחריות וחיובים לגבי תכני האתר והמוצרים הכלולים בו, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע ו/או אי הפרת זכויות.

מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי דמיר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, אשר נגרם למשתמש, ללקוח ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בקשר עם התכנים ו/או המוצרים והשימוש בהם.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים בתכנים, מידע, סודות מסחריים, תמונות, גרפיקה, סימני מסחר, לוגו וכל זכויות הקניין רוחני מכל סוג שהוא בקשר עם התכנים הכלולים באתר, הינן ויוותרו קניינה הבלעדי והמלא של דמיר, ואין המשתמש או הלקוח רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה. למען הסר ספק מובהר, כי גלישה באתר אינה מהווה היתר להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי ו/או לעשות כל שימוש אחר בתכני האתר או בכל חלק מהם.

אבטחת מידע ופרטיות
דמיר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמעבירים המזמינים. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי התקן בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL. במקרים שאינם בשליטת דמיר ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם למזמין, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

דין וסמכות שיפוט
הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור בכל נושא, ולכל משוב בדבר שביעות רצון לקוחותינו, נשמח אם תפנו אל שירות הלקוחות של צוות דמיר:
בדואר אלקטרוני: damir.i@012.net.il ובפקס: 09-8829278.
מענה טלפוני בטלפונים מס’: 09-8332877; 050-6615441; 050-5582298, בימים א’-ה’, בין השעות 8:30-19:30.
בשבתות ובחגים שירות הלקוחות אינו פעיל.
תודה שבחרתם באתר דמיר!!
אנו מאחלים לכם חווית גלישה מהנה.

מאמרים נוספים

שולחנות כתיבה

שולחנות כתיבה הם לעתים קרובות נקודת המוקד של משרד. הם יכולים להיות סמל למעמד, או דרך לבטא את האישיות וסגנון העבודה של אדם על מנת

קרא עוד >

קולבים לבגדים

קולבים לבגדים- קולבים מעוצבים לבגדים במגוון דגמים מחזירים את הסדר לבית ולמשרד עם הקולבים המעוצבים של דמיר! דמיר מציעה לכם מבחר קולבים לתלייה או קולבים עומדים בעיצוב ייחודי

קרא עוד >

מתלים לבגדים

מתלים לבגדים – מתלה מעילים, מתלה מגבות ועוד מתלים לבגדים – פתרונות ניידים, פשוטים ויעילים! כל אחד מאיתנו חווה לפחות פעם אחת את הסיטואציה הבאה:

קרא עוד >

משלוח חינם

בקנייה מעל 400 ש"ח

החזר כספי

במידה ולא תיהיו מרוצים מהמוצר

חיסכון לכיס

מוצרים איכותיים במחירים שפויים

יחס אישי

כאן בשבילכם לכל שאלה

בנייה קלה

כל המוצרים מגיעים עם הסבר נוח

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.
Call Now Button